Chorozon

Jedna z hlavních postav z knihy Asfalt od Štepána Kopřivy. Materiál: plast, železo, hlína, barva.